Kapsalon Francis is vanaf 1980 leverancier van pruiken en haarwerken en heeft een contract met alle grote zorgverzekeraars.

Bij Kapsalon Francis kunt u de pruiken met volledige privacy en op uw gemak bekijken, passen en indien nodig bestellen.

 

Wanneer u voor de eerste keer een pruik nodig heeft op basis van medische indicatie, dan vindt er eerst een intake gesprek plaats. Hierbij wordt gekeken wat de wensen en de mogelijkheden voor u zijn. Tevens worden er pruiken gepast en wordt de kleur besproken. Daarnaast wordt  gesproken over het verschil van de pruiken, hoe een pruik opgezet dient te worden en hoe Kapsalon Francis voor u de kosten rechtstreeks afwikkelt bij de zorgverzekeraar.

 

Als u voor de eerste keer een pruik komt passen is het wellicht prettig dat u iemand mee neemt, zodat er dan gezamenlijk beoordeelt kan worden welk model pruik het beste bij u past.

 

Kapsalon Francis kan u ook informeren over het dragen van een buff, hoofddoekje of anti allergische petjes met UV bescherming.

 

Indien er geen mogelijkheden zijn om zelf naar de kapsalon te komen is het ook mogelijk dat wij bij u thuis of in het ziekenhuis komen. Informeer daarvoor even naar de mogelijkheden.

Tel.: 0528-275321   bgg: 06 815 648 49

Kapsalon Francis is gecertificeerd zorgverlener en gecontracteerd leverancier van alle grote zorgverzekeraars.

Kapsalon Francis is lid van de ANKO en gebonden aan de ethiek codes van het Keurmerk Haarwerker.  Wij als leden van de ANKO worden jaarlijks getoetst conform het toetsingsprotocol, of wij voldoen aan de kwaliteits-. inrichtings-, en opleidingseisen van de Erkenningsregeling van de ANKO Haarwerkspecialist. Deze erkenningsregeling van de ANKO wordt door Kapsalon Francis erkend en conform nageleefd. Informatie over haarwerken en pruiken zijn altijd vrijblijvend.

 

GARANTIE.

Kapsalon Francis verleend op uw haarwerk een garantie van 6 maanden vanaf de afleveringsdatum, overeenkomstig en aanvullend op de garantie bepalingen van de fabrikant.

Bij schade of defect aan het haarwerk, dient te worden aangetoond dat deze op grond van fabricage en/of materiaal fouten zijn ontstaan. Hiermee wordt uw haarwerk kosteloos vervangen of gerepareerd. Dit betekend echter geen verlenging van het garantie termijn.

De garantie is geldig wanneer het haarwerk is gebruikt overeenstemming het doel waarvoor het haarwerk is gemaakt, en na het opvolgen van de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

 

KLACHTEN BEHANDELINGS PROCEDURE.

Indien uw haarwerk defect is geraakt in de garantie periode, of u mocht niet tevreden zijn over uw haarwerk of over de reparatie van uw haarwerk dan adviseren wij u contact op te nemen met Kapsalon Francis. Kapsalon Francis zal uw klacht in behandeling nemen en zo nodig aanpassingen of herstel werkzaamheden (laten) uitvoeren. Mocht u na de aanpassing of herstel werkzaamheden (nog) niet tevreden zijn over uw haarwerk adviseren wij u opnieuw contact op te nemen met Kapsalon Francis. Kapsalon Francis zal de klacht opnieuw in behandeling nemen mits deze gegrond is. Mocht Kapsalon Francis de klacht ongegrond vinden of niet naar tevreden hebben opgelost, dan zal Kapsalon Francis u verwijzen naar de Consuwijzer (SGC) voor beroepsmogelijkheden bij een onafhankelijke klachtencommissie.

ANKO leden zijn aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) en werkt volgens de Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorging. Heeft u een klacht waar u met ons niet uitkomt dan kunt u bij De Geschillencommissie terecht. Het doel van deze commissie is om geschillen tussen consument en een ondernemer op een goede, snelle en eenvoudige manier op te lossen. De Geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.

Klachten worden volgens het reglement Geschillenregeling ANKO sectie Haarwerken behandeld door de SGC, Reglement en klachtenformulier is te downloaden is op www. anko.nl

 

VERGOEDING.

3.1 Als een haarwerk op medische indicatie wordt aangeschaft, komt u via de zorgverzekeraar in aanmerking voor een vergoeding.

De (huis)arts schrijft hiervoor een aanvraag/verwijsbrief uit voor het verstrekken van een pruik. De basisvergoeding kan jaarlijks worden aangepast. Wanneer u bij uw verzekeraar aanvullend verzekerd  bent kunt u  in aanmerking komen voor een extra vergoeding. Hierover kan Kapsalon Francis u uitgebreid informeren.

3.2 Pruiken zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en prijsklassen die u bij Kapsalon Francis op uw gemak, in een speciaal ingerichte pruikenkamer, kunt bekijken en passen. Zo kunnen wij u volledige aandacht en privacy bieden. Ook kunnen wij bij u thuis of in het ziekenhuis komen als u dit op prijs stelt.

 

AFSPRAAK.

4,1 Wij adviseren u voor aankoop, advies,  bekijken of passen van een pruik een afspraak te maken. Bent u een pruik nodig op grond van medische indicatie neem dan de verwijsbrief, zorgverzekeringspasje en identiteitsbewijs mee.

Wanneer u aangeeft een afspraak te willen maken voor informatie of intake gesprek, dan kunnen wij dat binnen 4 dagen voor u regelen.

4.2 Bij het intake gesprek die overigens geheel gratis en vrijblijvend is, wordt voor u getracht om een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor uw probleem, hierbij worden alle voor- en nadelen besproken van haarwerken, buffs en petjes met UV bescherming.

4.3 De levertijd van het confectie haarwerk is maximaal 2 werkdagen, mocht onverhoopt iets mis gaan met de bestelling zoals b.v. zoek raken tijdens de verzending, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

4.4 Wij kunnen indien gewenst voor u en haarwerk reserveren voor een periode van 3 tot 6 weken.

4.5 Indien u nazorg op prijs stelt kunnen wij deze mogelijkheid u kosteloos bieden.

 

LEVERINGSVOORWAARDEN.

In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis.

Leveringsvoorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Kapsalon Francis.

Schriftelijk: betekend berichtgeving via post, of elektronische wijze.

Kapsalon Francis: Kapsalon Francis, gevestigd aan de Pronckstraat 2 in Hoogeveen.

Geleverd product: Haarwerk, Haaraanvulling.

Klant: De partij waarmee Kapsalon Francis een overeenkomst sluit.

De door Kapsalon Francis gemaakte aanbiedingen, intake gesprekken, voorlichting, huis of ziekenhuis bezoeken alsmede het beschikbaar stellen van folders en reclame materialen is tenzij anders overeengekomen gratis.

Overeenkomsten met Kapsalon Francis komen tot stand door het plaatsen van een mondelinge (telefonische) bestelling of aanvrage bij Kapsalon Francis.

Door de klant verstrekt gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantendossier van Kapsalon Francis en verwerkt en bewaard conform het wettelijke Privacy Statement.

Kapsalon Francis zal nimmer gegevens beschikbaar stellen aan derden met uitzondering van de zorgverzekeraar die de levering van het geleverde product vergoed.

Kapsalon Francis zal voor zover mogelijk is de kosten van het geleverde product rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren, mits daarvoor de zorgverzekeraar toestemming geeft.

Het geleverd product blijft eigendom van Kapsalon Francis, totdat de volledige betaling heeft plaatst gevonden.

Retourzending worden uitsluitend geaccepteerd in dien hiervoor eerst overleg en goedkeuring is gegeven.

Kapsalon Francis is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of verkeerd gebruik van het geleverd product.

Kapsalon Francis is gerechtigd de Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden gelden ook ten aanzien van de bestaande overeenkomsten. Kapsalon Francis zal wijzigingen van de leveringsvoorwaarden bekend maken op deze website.